Betanzos - Cidade (Apartadero) • Cód. 21001
A Coruña
Líneas:
   Betanzos - Ferrol, Km. 5.473
   A Coruña - Ferrol